Vyberte oblast – pro informace k programu výměny síťových adaptérů

Dobrovolný program výměny síťových adaptérů používaných v některých noteboocích Toshiba

Dne 22. června 2018 společnost Toshiba Europe GmbH (Toshiba) oznámila dobrovolný program výměny určitých konektorů stejnosměrného napětí používaných v síťových adaptérech, a to z důvodu možného nebezpečí popálení.

Společnost Toshiba prodala postižený konektor stejnosměrného napětí jako součást síťových adaptérů vyrobených v období od prosince 2009 do července 2011, které byly použity u nových notebooků a jako příslušenství či součást náhradních síťových adaptérů během oprav. Společnost Toshiba nabízí bezplatnou výměnu síťových adaptérů s postiženými konektory stejnosměrného napětí.

Pokud konektor stejnosměrného napětí vašeho síťového adaptéru podléhá programu výměny společnosti Toshiba, společnost Toshiba vám doporučuje, abyste okamžitě vypnuli počítač a síťový adaptér odpojili. Společnost Toshiba doporučuje všem zákazníkům dotčeným tímto problémem společnost kontaktovat a požádat o bezplatnou výměnu adaptéru.

Jak zkontrolujete, jestli je váš konektor stejnosměrného napětí síťového adaptéru postižen, a jak požádáte o náhradní konektor

Kliknutím sem ručně zkontrolujete, zda je váš konektor stejnosměrného napětí síťového adaptéru postižen.

Pokud potřebujete další informace, kontaktujte podporu společnosti Toshiba pro zákazníky.

Modely síťových adaptérů a počítačů, kterých se může toto sdělení týkat

Kliknutím sem zobrazíte seznam potenciálně postižených modelů síťových adaptérů a počítačů.