Toshiba program zamene adaptera za naizmeničnu struju

Program dobrovoljne zamene za adaptere za naizmeničnu struju korišćene u određenim Toshiba notebook računarima

22. juna 2018. Toshiba Europe GmbH (Toshiba) je objavila dobrovoljni program zamene određenih ulaznih utikača za jednosmernu struju koji se koriste u adapterima za naizmeničnu struju zbog potencijalne opasnosti od opekotina.

Toshiba je prodavala sporne ulazne utikače za jednosmernu struju u sklopu adaptera za naizmeničnu struju za nove laptopove i kao dodatni pribor ili sa zamenskim adapterima naizmenične struje tokom popravke od decembra 2009. do jula 2011. Toshiba nudi besplatnu zamenu adaptera naizmenične struje za ulazne utikače za jednosmarenu struju na koje se ovo odnosi.

Ako ulazni utikač za jednosmernu struju adaptera za naizmeničnu struju podleže Toshiba programu zamene, kompanija Toshiba vam savetuje da isključite laptop i odmah uklonite adapter za naizmeničnu struju. Kompanija Toshiba podstiče sve korisnike na koje se odnosi ovaj opoziv da se obrate kompaniji Toshiba radi besplatne zamene.

Kako da proverite da li ulazni utikač za jednosmernu struju adaptera za naizmeničnu struju podleže zameni baterije i kako da zahtevate zamenski

Kliknite ovde da biste ručno proverili da li ulazni utikač za jednosmernu struju adaptera za naizmeničnu struju podleže zameni

Za dodatne informacije obratite se korisničkoj podršci kompanije Toshiba

Adapter za naizmeničnu struju i modeli računara na koje može da se odnosi ova objava

Kliknite ovde da biste prikazali listu potencijalno ugroženih adaptera za naizmeničnu struju i modela računara